X

Ezt olvastad már?

Segíts barátaidnak is megtalálni a legjobb óvodát! Kattints a megosztásokra!
Óvodák, vélemények, A-tól Z-ig.

OviABC.hu regisztració

Ha van Facebook fiókod vagy Gmailed

regisztrálnod sem kell!

Belépés OviABC fiókkal
Email:
Jelszó:
Belépés...
...

Budapest > 4. kerület

Mini Klub Angol-Magyar Óvoda é


Nincs fotó A magánóvoda nevelési programja, tevékenységének bemutatása:

Angol-magyar óvodánk magánóvodához méltóan kis létszámú. Az óvodában három csoport működik: mini (2-3év),középső (3-4év), nagy (4-6év). Így minden gyermek fejlődésére nyugodt környezetben lehet oda figyelni. A gyermekek napi tevékenységébe az angol nyelv, a zene, a balett illetve a mozgásfejlesztő torna a legtermészetesebben épül be.

Magánóvodánk a Komplex prevenciós óvodai program szerint működik, mely a fejlődés- és nevelés lélektani megalapozottsága révén fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását, a tanulási zavarok megelőzését az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

A program a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára, a mozgásra és fő tevékenységi formájára, a játékra alapozva szervezi a fő nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatait. A kultúraátadás életkor specifikus nevelési feladataiba szervesen integrálja az indirekt módszerekkel történő pszichológiai fejlesztést (mozgás, testsémapercepció), mellyel alakítja a képességeket. Maximálisan törekszik az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására. Az óvodai élet egészét áthatja a nyugodt, családias, elfogadó, együttműködő légkör, a családdal való szoros együttműködés. A mozgás- és testsémafejlesztés jól szolgálja a kisebb idegrendszeri működészavarok - funkciózavarok - rendezését, ezért speciális nevelési szükségletet igénylő gyermekek számára is javasolt. A program biztosítja az egyéni differenciált bánásmód pedagógiai elveinek érvényesülését, többek között a tehetséggondozást.

Amikor a kicsik fejlesztéséről beszélünk, mindig valamilyen részképesség előmozdítására törekszünk. A részképességek az agy más-más területeihez kötődnek, előmozdításuk tehát egy-egy agyterület stimulálását jelenti. Egy kisgyermek minél többféle feladattal találkozik, amelyek megoldásához különböző részképességek szükségesek, annál nagyobb jártasságot szereznek a gyakorlások, ismétlések során az egyes területeken. Nem mindegy, hogy egy gyermek már 1-2 évesen is találkozik a formafelismeréssel, a ceruzafogással vagy éppen a konstruktív építőkockákkal.

A figyelem, a koncentrálóképesség, a beszéd, a finommozgások, a gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, logika, összefüggés-keresés, ok-okozat), a memória és sorolhatnánk azok a részterületek, amelyek összességéből tevődik össze a szellemi teljesítmény. Ha valamely részképességről kiderül, hogy gyengébb az elvártnál, tudatos és stratégiaszerű fejlesztésre van szükség annak érdekében, hogy a lemaradás megszűnjön.

Magánóvodánkban az óvodapedagógusok rendszeresen foglalkoznak gyermekekkel, észreveszik a hiányosságokat, és erősíteni tudják a gyengébb területeket.Magánóvodánk nevelési programját kiváló szakértő minősítette, programunk feladatának tartja a környezet megvédését és azzal való együttélését. Nálunk természetes napi tevékenység a szelektív hulladékgyűjtés, az elektromos tárgyak áramtalanítása, a növények szeretete és környezetünk tisztántartása. Meggyőződésünk, hogy a pedagógusnak és a szülőknek együttesen kell részt venniük a gyermek nevelésében.

Óvodánk dolgozói: 2 fő Óvodapedagógus, egy angol nyelvtanár, egy angol anyanyelvű nevelő és egy tanító.
Pedagógusaink nagy tapasztalattal rendelkeznek mind az angol nyelv területén, úgy a fejlesztő pedagógia terén is.

1 fő dajka, aki szintén felsőfokú végzettséggel rendelkezik, így biztosítva a magas szinvonalú gondozást isAngol-magyar óvodai nyelvi nevelés:

Manapság egyre több és több szülő ismeri fel, hogy milyen jelentősége és előnyei vannak a korai, kisgyermekkorban elkezdett idegennyelv-tanulásnak, s mind többen érdeklődnek az iránt, hogy segíthetnék ők maguk gyermekük idegen nyelvi fejlődését. Minél korábban kezdjük, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni. Azok a gyerekek, akik korán megismerkednek valamilyen nyelvvel, hosszú távon magasabb szintre jutnak el. Egy idegen nyelv elsajátításához a gyermek első 6 éve a legmeghatározóbb.

Magánóvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a szókincs bővítésére: eleinte úgyis csak érteni fog a kicsi, aztán szavakkal fejezi ki magát. A lényeg a kommunikáción van a mindennapi élethelyzetek szavait, utasításait alkalmazzuk (étkezés, tisztálkodás, játék stb.)..A gyermekek és felnőttek nyelvtanulása között komoly különbségek vannak. Az idegen nyelvi fejlesztés kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, fő célja a nyelvhasználat, nem pedig a helyes, nyelvtanilag is pontos kifejezés.

Angol tanmenetünk az Oxford University Press játékos tananyagait használja.

"Az emberi agyban végtelen hely áll rendelkezésre nyelvek számára. Az egyik nyelvből megtanult szavak nem szorítják ki a másik nyelv szavait." - tájékoztat Dr. Kovács Judit docens, korai nyelvoktatási és kétnyelvűségi szakértő. "Sőt, a kétnyelvű gyermekek vizsgálata során kiderült, hogy azok, akik több nyelvet használnak, nem csupán nyelvi készségeiket tekintve fejlettebbek egynyelvű társaiknál. Ha a gyermek korán megtapasztalja, hogy egy fogalomra több szóval, kifejezéssel is utalhat (asztal - table), gondolkodása rugalmasabb, asszociatívabb jellegű lesz. Változatosabb tanulási stratégiákat alkotnak, több csatornát használnak, ezáltal célirányosabbak is lesznek. A korán elsajátított idegen nyelv révén a gyermek kulturális horizontja is tágul és minden bizonnyal pozitív kép alakul ki benne mind a nyelv, mind az azt beszélők iránt." /forrás:fogyasztok.hu/.Zenei nevelés:

A foglalkozások nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem a két agyféltekéjüknek harmonikus fejlődését is, így érzékennyé, kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté, intelligensebbé válnak, ezáltal kommunikációs készségük is jobb lesz. Zenepedagógusunk zenei előképzőt és igény szerint egyéni zongoraoktatást tart.Mindennapos testnevelés:

Angol - magyar óvodánkban a reggeli megérkezés mindig tornával kezdődik.

Mozgásfejlesztő programunk szerint ezek a tornafoglalkozások szintén az iskolakezdésre készítik fel a gyermekeket.

OviABC a Facebookon
Ajánljuk
Minimano webáruház SuppyKids gyermekcipők
© 2019. Minden jog fenntartva.
- - -